biWel - empresa saludable

biWel

facebook
twitter
youtbue
linkedin
google+

Menu Style

Cpanel

Consultoria

Empresa saludable

Apliquem la nostra metodologia a aquelles organitzacions que desitgin integrar la promoció de la salut i del benestar com a estratègia empresarial dins els sistemes de gestió de prevenció de riscos laborals i en la seva comunitat.

Es realitzen diferents anàlisis de l'estat de salut de l'empresa i del treballador amb l'objectiu de dissenyar plans estratègics i d'acció, sensibilitzar i proposar solucions adaptades a les necessitats actuals calculant el seu impacte en l'organització.

Oferim els següents serveis en consultoria:

Diagnòstic online de l’estat de salut dels treballadors

Mitjançant la nostra plataforma, oferim al treballador un diagnòstic individual dels seus hàbits i riscos de salut, generem un informe personalitzat per cada un amb els resultats estudiats i un informe de l'estat de salut global per l'empresa amb la nostra recomanació estratègica. Aquest diagnòstic permet realitzar un pla d'acció adaptat a les necessitats de l’empresa i realitzar un seguiment a posteriori de l’impacte de les accions dutes a terme. Es poden realitzar diagnòstics específics segons problemàtiques i segmentacions de tot tipus.

Disseny de la planificació estratègica i pla d’acció d’empresa saludable

Assessorem i dissenyem el pla estratègic i pla d’acció adaptat a les necessitats de l’empresa conjuntament amb la comissió de salut, podent acompanyar en un procés de desenvolupament i implantació dels plans d'acció per aconseguir satisfer les necessitats detectades en les avaluacions prèvies. Es proposa realitzar un seguiment d’indicadors capaços d'avaluar l'impacte del programa empresa saludable. Considerem que és l’eina clau per la consecució dels objectius.

Anàlisis i tractament de dades d’impacte

A partir de la recopilació d’informació dels diferents departaments que integren la comissió del projecte, Biwel analitza i elabora un informe de:

  • La situació actual de salut de l’empresa
  • Càlcul de l’impacte del programa d’empresa saludable a nivell econòmic, de salut, satisfacció, adherència, etc.
Preparar certificació i altres reconeixements

Acompanyem a les empreses en els processos de certificació i en la seva preparació per la obtenció de reconeixements o bones pràctiques en matèria de salut i benestar a l’empresa.

Assessorament global i integral d’un projecte anual

Consultoria completa que engloba els diferents serveis parlats anteriorment.

Per contactar amb nosaltres

Telèfon: +34 93 832 37 51
Avda. de Cerdanyola, 79-81 
planta 4, oficina 7a
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
facebook
twitter
youtbue
linkedin
google+
 
This website has an SSL certificate by Comodo

Positive SSL

 

enisa