biWel - Salut a la feina

biWel

facebook
twitter
youtbue
linkedin
google+

Menu Style

Cpanel

Metodologia


Acompanyem a l'empresa creant entorns saludables amb un procés de millora contínua el qual aconsegueix millorar la conciliació de la salut i l'adquisició d' hàbits de vida saludables de forma sostenible, dins i fora de l'organització, com a estratègia empresarial.

A continuació es presenten les diferents fases de la metodologia, desenvolupada en els programes integrals, focalitzada en la resolució de necessitats de l'empresa plantejant objectius tangibles i realitzant un seguiment amb indicadors al llarg del procés.

L'aplicació d'aquesta metodologia pròpia possibilita l'obtenció de diferents certificacions.

Biwel entén el concepte d'empresa i entorn saludable com aquella organització que s'ocupa del benestar, la seguretat i la salut del seu capital humà d'una manera integral, tenint en compte les diferents dimensions de la salut i els diferents models determinants d'aquesta i l'impacte que ofereix a la comunitat; per tant amb una visió transversal.

Aquesta visió és referent l'European Agency for Safety and Health at Work.

Salut a la feina

Per contactar amb nosaltres

Telèfon: +34 93 832 37 51
Avda. de Cerdanyola, 79-81 
planta 4, oficina 7a
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
facebook
twitter
youtbue
linkedin
google+
 
This website has an SSL certificate by Comodo

Positive SSL

 

enisa